Okolica

PATRYKI (dawne nazwy: Peterken , Petricken (1420), Patricken (1938)) założone zostały w 1350 roku poprzez nadanie przez kapitułę warmińską 10 łanów ziemi Prusowi o imieniu Petriko albo Petrike (było to imię pruskie pochodzenia chrześcijańskiego).
Od 1656 roku występuje po raz pierwszy nazwa wsi w pisowni polskiej „Patriki”.
W 1836 r. we wsi było 40 chałup, które zamieszkiwało 255 mieszkańców.
W przeszłości w Patrykach była szkoła, a od 1895 także poczta.
W 1885 r. założono we wsi bibliotekę polską.
W 1928 r. wieś liczyła 435 mieszkańców, czynny był młyn. W tym okresie powstały duże gospodarstwa rolne.
W 1935 r. we wsi zamieszkiwało 503 katolików, przynależnych do parafii Klebarku Wielkim, z których 174 uważało język polski za swój macierzysty, zaś 36 zarówno polski jak i niemiecki, 4 osoby należały do Związku Polaków w Niemczech.
Zgodnie ze spisem ludności z 17 maja 1939 r., w Patrykach tuż przed wybuchem II Wojny Światowej mieszkało 426 osób, a wieś zajmowała powierzchnię 1162,1 ha. (Dla porównania dziś w Patrykach mieszka około 400 osób).
W 1940 r. pożar zniszczył połowę zabudowy wiejskiej.
W Patrykach urodził się ks. Robert Bilitewski (1859-1935), doktor teologii, warmiński działacz plebiscytowy, oraz prof. dr. hab. Ulrich Schrade (1943–2009), filozof.

Facebook